Cestou ?eským rajom. Kúzelné miesto plné krásnej prírody, skvostných pamiatok, výh?adov a skalných miest.

Napsal Peter Nagy (») 17. 5. 2021, přečteno: 127×
img-0721.jpg

?eský raj, Liberecký a Královéhradecký kraj. Nie nadarmo sa to volá ?eský raj, je tu tak krásne, že sa ?lovek cíti jak v raji. V obklopení prírody sa skrývajú krásne pamiatky, ktoré sú ve?mi ob?úbené u turistov, výh?ady z ktorých je pekne vidie? na široké okolie krajiny, ktorá tento raj obklopuje a nedotknutú prírodu kde ?lovek si užije príjemný k?ud a ticho. Od Turnova cez Hrubú Skálu a Ji?ín až do Mnichovho Hradiš?a a spä? do Turnova nájdeme mnoho úžasných miest, ktoré stojí za to osobne navštívi?, a až sa zase bude da?, rád si znovu zájdem na miesta, kde sa mi ve?mi pá?ilo.

Img-0695

Hlavatice je vyhliadkové miesto na okraji skalného mesta u Hrubej Skály. Jedná sa o pieskovcový skalný blok, na ktorý vedie to?ité železné schodisko s 36 stup?ami, ktoré je hore doplnené 2 schodmi z pieskovca. Vyhliadka sa nachádza v katastrálnom území Mašov u Turnova blízko ?ervenej turistickej zna?ky 2 km južne od centra mesta Turnov, pri?om leží na území CHKO ?eský raj. Je z vyhliadky krásny výh?ad na Turnov a okolie alebo na Ješt?d. Valdštejn je zrúcanina v okrese Semily blízko Turnova, v oblasti ?eského raja. Rodový hrad pánov z Valdštejna pochádza z druhej polovice 13. storo?ia. Je jedným z najstarších hradov v tomto kraji. Aktuálne je Valdštejn v držaní mesta Turnov. Krásny hrad, krásne váh?ady na ?eský raj, príjemné prostredie prírody a dobré posedenie pred hradom je to ?o turista si ob?úbi. Hruboskalsko je prírodná rezervácia vyhlásená 22. apríla 1998. S plochou 219,2 ha patrí k najvä?ším skalným mestám v Chránenej krajinnej oblasti ?eský raj. Dôvodom ochrany je rozsiahlé skalné mesto so zachovalými reliktnými bormi. Hruboskalské skalné mesto zahr?uje stovky skalných masívov i samostatné veže, ktoré dosahujú výšky až 60 m. Za zmienku stojí Mariánska vyhliadka odkia? je krásny výh?ad na zámok Hrubá Skála a hrad Trosky. Trosky je zrúcanina hradu na vrchole rovnakomenného vrchu v katastrálnom území obce Troskovice v okrese Semily v Libereckom kraji. Nachádza sa na území Chránenej krajinnej oblasti ?eský raj a zárove? tiež Geoparku ?eský raj. Hrad je vo vlastníctve štátu (správu zais?uje Národný pamiatkový ústav) a je prístupný verejnosti. Od roku 2020 je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Prachovské skály sú pieskovcová skalná oblas?, prírodná rezervácia a sú?as? Chránenej krajinnej oblasti ?eský raj, ktorá sa rozkladá zhruba 5 až 7 km severozápadne od Ji?ína medzi Prachovom, Pa?ezskou Lhotou, Dolným Lochovom a Blaty v Královéhradeckom kraji. Skalný masív vznikol v období druhohôr ako usadeniny plytkého kriedového mora. Chránené územie je v starostlivosti AOPK ?R - regionálneho pracoviska Liberecko. Vstup na Prachovské skály je síce spoplatnený, ale potom to stojí za to. Vyhliadky na okolitú krajinu sú niektoré ?ažšie prístupné ale ke? si dáme pozor, je to fajn.

Img-0748_2

Ji?ín je okresné mesto v Královéhradeckom kraji v severovýchodných ?echách. Mesto leží v Ji?ínskej pahorkatine na rieke Cidlina. Rozloha mesta ?iní 2 493 ha a žije tu približne 17 tisíc obyvate?ov. S Ji?ínom je predovšetkým spojené pôsobenie Albrechta z Valdštejna, vrchného velite?a cisárskych vojsk za tridsa?ro?nej vojny, ktorý v Ji?íne ako frýdlantský vojvoda urobil rozsiahlú prestavbu, a lúpežníka Rumcajza, ktorý v rozprávkach Václava ?tvrtka a Radka Pila?e sídlil vo fiktívnom lese ?áholci. V Ji?íne stojí za návštevu jeho krásne námestie a Valdická brána. P?íhrazské skály sa nachádzajú východne od mesta Mnichovo Hradišt?, južne a západne od obce P?íhrazy v okrese Mladá Boleslav. Je tu komplex skalných miest na okraji pieskovcovej skalnej plošiny. Dominantou je skalný útvar pomenovaný Kobylia hlava. Vo vnútri skalného mesta sa nachádza vytesaná modliteb?a Hynšta. Tá v 17. storo?í slúžila ako úkryt ?eským bratom. V oblasti sú i zbytky hrádka z 13. storo?ia. Z P?íhrazských skál je krásny výh?ad napr. na Ješt?d, Bezd?z, obec B?ezina, Mnichovo Hradište alebo na rybník Žabakor.

Img-8685

Turnov je mesto a celoštátne významný dopravný uzol v okrese Semily v Libereckom kraji. Nachádza sa v Ji?ínskej pahorkatine pri juhozápadnom úpätí Ješt?dsko-kozákovského hrebe?a, na okraji CHKO ?eský raj. Mestom preteká rieka Jizera, ktorá delí mesto na dve ?asti. Žije tu približne 14 tisíc obyvate?ov. Turnov je akousi bránou do ?eského raja, odkia? za?ína "Zlatá stezka ?eského ráje" a vedie okolo vyhliadky Hlavatice, hradu Valdštejn až k oblasti Hruboskalska k zámu Hrubá Skála alebo k hradu Trosky. Viacmenej je v ?eskom raji ?o sa Zlatej stezky týka viac trás a všetky si ich môžete pozrie? na webe http://www.zlatastezkaceskehoraje.cz/ kde sú všetky informácie. Ur?ite si nenechajte ujs? krásy ?eského raja.

Img-9259

Osobne odporú?am v ?eskom raji navštívi? Turnov a jeho námestie alebo múzeum ?eského raja, potom za videnie stojí hrad Valdštejn, Trosky alebo zámok Hrubá Skála. Výborná prechádzka lesom a prírodu ?eského raja Vás ?aká medzi vyhliadkou Hlavatice a Valdštejnom, kde potom sú aj iné lesné cesti?ky a dovedú Vás na rôzne miesta. Osobne pre m?a ?eský raj je ob?úbené miesto, kde rád výletujem, fotím , regenerujem svoje telo a myse? a trávim svoj vo?ný ?as. Bude sa Vám tu ur?ite pá?i?.

Autor: Peter Nagy

Zdroj info: https://cs.wikipedia.org/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter Linkuj.cz

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a nula